/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 1 (2016) »

• Book metadata
• Contents

Volume 2 (2017) »

Volume 3 (2018) »


Концепти ’везе’ и ’зависности’ у Белићевом моделу устројства реченицеМиливој АлановићАлександар Белић, српски лингвиста века. Књ. 1 : O Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971-2016), Vol. 1 (2016)

Article 15 (p. 227-239)

https://doi.org/10.18485/belic_slv.2016.1.ch15

Read full textCitation export: