/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 1 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Стилистичната роля на междуметията в „женските разкази“ на АндричВяра Ал. НайденоваЗначај српског језика за очување српског културног идентитета. I: Иво Андрић и српски језик : (радови са научног скупа одржаног у Андрићграду 12-13. маја 2018), Vol. 1 (2018)

Article 8 (p. 143-156)

https://doi.org/10.18485/ai_zsjoski.2018.1.8

Read full textCitation export: