/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2019)

Book metadata

Contents


Васпитност хришћанског социјализма: изабрана проза Ивана Цанкара у наставном контекстуМилан Д. ВурдељаЦанкар и(н) ми : зборник радова са Међународне студентске конференције одржане на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Србија, 8. и 9. 12. 2018. (2019)

Article 3 (p. 39-48)

https://doi.org/10.18485/cankar_i(n)_mi.2019.ch3

Read full textCitation export: