/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2019)

Book metadata

Contents


Први светски рат – неки естетички и поетички аспекти



Бојан Јовић



Године које су промениле свет : Први светски рат у историји и историографији (2019)

Article 14 (p. 331-360)

https://doi.org/10.18485/ai_godine_ww1.2019.ch14

Read full text



Citation export: