/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Спољашња фокализација као доминанта у роману „Пауци” Ива ЋипикаЈелена В. ЈовановићПоетика српског реализма : зборник радова (2018)

Article 8 (p. 201-219)

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch8

Read full textCitation export: