/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Пародија у српској реалистичкој прозиДрагана Б. ВукићевићПоетика српског реализма : зборник радова (2018)

Article 3 (p. 55-93)

https://doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch3

Read full textCitation export: