/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Идентификација и њена ограничења у тумачењу књижевног текста
(од претпостављеног до критичког читаоца)Зорана ОпачићАктуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура : зборник радова (2018)

Article 15 (p. 221-236)

https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch15

Read full textCitation export: