/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Систем негативне евалуације у руском језикуРадослава ТрнавацТрагом славистичких истраживања професора Богољуба Станковића : међународни научни зборник радова (2018)

Article 20 (p. 303-316)

https://doi.org/10.18485/bogoljub_stankovic.2018.ch20

Read full textCitation export: