/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Формални деминутиви у чешком језику и њихови преводни еквиваленти у двојезичном чешко-српском речникуКатарина Митрићевић-ШтепанекТрагом славистичких истраживања професора Богољуба Станковића : међународни научни зборник радова (2018)

Article 12 (p. 149-174)

https://doi.org/10.18485/bogoljub_stankovic.2018.ch12

Read full textCitation export: