/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Српске песникиње на првој линији. Јелена Јела Кујунџић и Милица Стојадиновић Српкиња на попришту турског бомбардовања Београда 1862. годинеЉубица ЋоровићСрпске песникиње : зборник радова (2018)

Article 10 (p. 161-170)

https://doi.org/10.18485/ai_pesnikinje.2018.ch10

Read full textCitation export: