/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Културно-специфична лексика у преводу Ива Андрића на словеначки, француски и енглески језикМаја Ђукановић, Весна ПоловинаИво Андрић у нашем времену : зборник радова (2018)

Article 14 (p. 241-260)

https://doi.org/10.18485/ai_andric.2018.ch14

Read full textCitation export: