/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Најстарије хрестоматије руског језика за Србе - историјски контекст и савремена перспектива валоризације
(„Руска читанка” Ј. Павловића из 1873. и „Руска читанка за Велику школу” из 1879. П. Кулаковског)Дара Дамљановић, Ксенија КончаревићУниверзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы (2017)

Article 4 (p. 59-70)

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch4

Read full textCitation export: