/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Историја рецепције украјинске књижевности ХIХ века у српској култури
(од 1866. године)Тања ГаевУниверзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы (2017)

Article 34 (p. 501-516)

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch34

Read full textCitation export: