/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Сингулативи као творбена категорија у украјинском и њихови еквиваленти у српском језикуМилена ИвановићУниверзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы (2017)

Article 27 (p. 393-405)

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch27

Read full textCitation export: