/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Бројеви у настави на београдској полонистициМирјана Костић ГолубичићУниверзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы (2017)

Article 23 (p. 327-338)

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch23

Read full textCitation export: