/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Место сорабистике на Универзитету у Београду у савременим сорабистичким оквиримаДалибор СоколовићУниверзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы (2017)

Article 20 (p. 283-291)

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch20

Read full textCitation export: