/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Могућности примене програма „PRAAT” у практичној настави фонетике руског језикаМилорад МиљаковићУниверзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы (2017)

Article 18 (p. 257-267)

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch18

Read full textCitation export: