/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Настава руског језика у курикулумима Филозофског факултета Универзитета у ПриштиниИсидора МилићУниверзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы (2017)

Article 17 (p. 241-255)

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch17

Read full textCitation export: