/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Јубилеј наше прве катедре за проучавање стране филологије: сто четрдесет година београдске славистикеКсенија КончаревићУниверзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе = Университетская славистика: традиции, современное состояние, перспективы (2017)

Article 1 (p. 11-24)

https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch1

Read full textCitation export: