/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Наше новине: политички, господарски и друштвени лист 1943-1944.



Владимир Јерковић



Научна конференција Библиоинфо — 55 година од покретања наставе библиотекарства на високошколском нивоу, Београд 18. мај 2017. : зборник радова (2017)

Article 9 (p. 101-120)

https://doi.org/10.18485/biblioinfo.2017.ch9

Read full text



Citation export: