/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 68 (2020), No. 3

Vol. 68 (2020), No. 2

Vol. 68 (2020), No. 1


Превођење архаизама и историцизама с енглеског на српски језик у роману Разум и осећајност Џејн Остин: критичка анализаНаташа В. ГојковићЗборник Матице српске за књижевност и језик, Vol. 68 (2020) No. 1

Article 8 (p. 135-154)

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.8

Read full textCitation export: