doi.fil.bg.ac.rs


Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе 5 (2015) Бр. 5


1. Дигитална хуманистика и сајбер феминизам
Александра Вранеш
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.1
Детаљније
2. Witness or Participant? British and French First World War nursing memoirs
Alison S. Fell
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.2
Детаљније
3. „Војска милосрђа”
Јасмина Милановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.3
Детаљније
4. Учешће жена у народноослободилачким одредима у Србији 1941-1944
Љубинка Шкодрић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.4
Детаљније
5. Први светски рат у делу заборављене књижевнице Драге Јовановић
Јована M. Реба
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.5
Детаљније
6. Тема рата у романима „Излет на пучину” и „Госпођа Даловеј” Вирџиније Вулф
Софија Немет
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.6
Детаљније
7. Hélène Berr: „Journal” 1942-1944: Дневник жртвовања и борбе
Невена Даковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.7
Детаљније
8. Proza Vere Obradović-Delibašić (narativ revolucije: rodna mjesta ženske emancipacije?)
Mevlida Đuvić
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.8
Детаљније
9. „Skretnice” Jasmine Musabegović - retorika hetero-povijesti u Povijesti: politika/etika preživljavanja i (ne)moguće kodiranje doma
Mirela Berbić Imširović
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.9
Детаљније
10. У потрази за стратегијама преживљавања - логорска проза Милке Жицине
Катажина Тачињска
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.10
Детаљније
11. „Женске песме”: осврт на родну димензију усмених лирских песама
Ана Вукмановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.11
Детаљније
12. Симболичко посредовање женског доживљаја света и женског стваралаштва у поезији Марије Кнежевић
Зорица Бечановић Николић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.12
Детаљније
13. Spoj erosa i humora u ljubavnoj poeziji Bisere Alikadić i Radmile Lazić: pjesme o braku, brakolomstvu i nekonvencionalnoj ljubavi
Adisa Bašić
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.13
Детаљније
14. Kako „spisateljica sagledava domovinu”: artikulacija ženskog glasa u poeziji Feride Duraković
Alma Denić Grabić
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.14
Детаљније
15. Искуство, исповест, исказ: родно и формативно у српској женској прози
Владислава Гордић Петковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.15
Детаљније
16. „Безгранично царство бесмисла”: једно тумачење поглавља „Источни грех Ненада Митрова” у роману „Пут у Биробиџан”
Љубица Шљукић Туцаков
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.16
Детаљније
17. Recepcija umjetnosti Virginije Woolf: androginija kao svjetonazor ili bijeg od stvarnosti?
Nina Sirković
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.17
Детаљније
18. Писање млеком као „l’écriture de soi” у „Сањаријама дивље жене” Елен Сиксу
Марија Булатовић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.18
Детаљније
19. Рецепција романа „Принцеза Де Клев” госпође де Лафајет на простору бивше Југославије
Жељка Јанковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.19
Детаљније
20. Сећање на равноправност или симулација једнакости: научнице у Србији у доба социјализма
Драгана Поповић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.20
Детаљније
21. Проф. др Јулка Поповић Савић – прича о испреплетаним судбинама
Јулијана J. Вучо
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.21
Детаљније
22. „Југославенска жена” – форум модерне списатељице
Жарка Свирчев
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.22
Детаљније
23. Репродуктивне политике, родни дискурси и идеологија
Ана Кузмановић Јовановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.23
Детаљније
24. Ако коза лаже, рог не лаже - где су и ко су жене у српској дневној штампи
Цветана Крстев, Милош Утвић, Јелена Јаћимовић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2015. - Књ. 5, Бр. 5.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.24
Детаљније