/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 22 (2018) No. 1

Volume 22 (2018) No. 2

Volume 23 (2019) No. 1

Volume 23 (2019) No. 2


Проучавање глаголских префикса у чешком и српском језику са освртом на друге словенске језикеКатарина Митрићевић-ШтепанекСлавистика, Vol. 22 (2018) No. 2

Article 9 (p. 93-103)

https://doi.org/10.18485/slavistika.2018.22.2.9

Read full textCitation export: