/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 22 (2018) No. 1

Volume 22 (2018) No. 2

Volume 23 (2019) No. 1

Volume 23 (2019) No. 2


Критеријуми диференцирања социјативних значења у руском језикуМарија ОпачићСлавистика, Vol. 22 (2018) No. 2

Article 10 (p. 104-109)

https://doi.org/10.18485/slavistika.2018.22.2.10

Read full textCitation export: