/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 22 (2018) No. 1

Volume 22 (2018) No. 2

Volume 23 (2019) No. 1

Volume 23 (2019) No. 2


Осип Мандељштам у српском руху и духу
рецепција Мандељштама у српској књижевности и културиМиодраг СибиновићСлавистика, Vol. 22 (2018) No. 1

Article 13 (p. 193-262)

https://doi.org/10.18485/slavistika.2018.22.1.13

Read full textCitation export: