doi.fil.bg.ac.rs


Српски језик : студије српске и словенске 22 (2017) Бр. 1


1. Облици вокатива једнине именица мушког рода I врсте у српском књижевном језику
Мирослав Б. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 5-34

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.1
Детаљније
2. Његошева пјесма „Југ завија, разјари се море ...” с тeкстолошког и версолошког становишта: поетика жанра
Радмило Н. Маројевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 35-50

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.2
Детаљније
3. Семантика синтаксических отношений в процессуальных предложно-падежных конструкциях (на материале русских паремий)
Л. Б. Кацюба
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 51-58

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.3
Детаљније
4. Стилистиком кроз пјесму О књизи свијета Предрага Богдановића Ција
Милош М. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 59-73

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.4
Детаљније
5. О композицији текста са лингвистичког гледишта
Јелена Р. Јовановић Симић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 75-93

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.5
Детаљније
6. Лексикографска обрада лексеме „Христос” у речницима српског књижевног и народног језика
Жарко С. Бошњаковић, Гордана Р. Штасни
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 95-116

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.6
Детаљније
7. Српска дијалектолошка терминологија и наставна пракса
Михаило М. Шћепановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 117-135

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.7
Детаљније
8. Ближе одређење назива за документе у српским манастирским даровницама из епохе Немањића (1196-1371)
Виктор Д. Савић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 137-153

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.8
Детаљније
9. Стилистика приповедања у стварносној прози Добрила Ненадића
Милка В. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 155-174

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.9
Детаљније
10. Однос суперлатива и надсуперлатива у савременом српском језику
Сања М. Куљанин
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 177-191

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.10
Детаљније
11. Перифрастички интензификатори у савременом српском језику
Ана М. Јањушевић Оливери
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 193-205

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.11
Детаљније
12. О елементима хагиографије у једном типу политичких летака
Светлана Слијепчевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 207-216

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.12
Детаљније
13. Систем сложених концесивних везника у српском језику
Веселина В. Ђуркин
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 217-240

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.13
Детаљније
14. Језик има облик поетике: Данило Киш
Драган Б. Бошковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 241-248

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.14
Детаљније
15. Облици диглосије у дипломатичкој и црквеној грађи средњовјековне Босне и Хума
Биљана С. Самарџић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 249-265

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.15
Детаљније
16. Figura patosa u pjesničkoj zbirci “Nestvarne djevojčice” Marije Čudine
Tin Lemac
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 267-279

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.16
Детаљније
17. Параславистичке студије: интерпункција, Дан и Црњански - љубав без генеративности
Никола М. Бубања, Часлав В. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 281-293

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.17
Детаљније
18. Поредбене конструкције којима се означавају физичка својства човека у делима Драгослава Михаиловића
Тања Ј. Танасковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 295-313

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.18
Детаљније
19. Семантизација спонтаних деривата (дечјих неологизама) у функцији прецедентности језичке игре
Марина В. Кебара
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 315-331

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.19
Детаљније
20. Учење старијих филолога о употреби и значењу глаголских временских облика - и његов значај
Радоје Д. Симић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 335-360

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.20
Детаљније
21. Творба речи у „Србској грамматици” (1847) Јована Суботића
Александар М. Милановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 361-374

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.21
Детаљније
22. Са Вуком и (добрим дијелом) уз Вука: „Пештанско-будимскій Скоротеча” (1842-1844)
Милош Окука
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 375-390

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.22
Детаљније
23. О једном типу исказивања посесивности у Ваљевској Подгорини
Драгана Радовановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 391-398

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.23
Детаљније
24. Концепт „Речника САНУ” у свјетлости огледних свески из 1913. и 1944. године
Неђо Г. Јошић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 399-412

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.24
Детаљније
25. Сложене творенице у „Крешталици” Јоакима Вујића и њихови аналогони у савременом српском језику
Томислав М. Матић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 413-432

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.25
Детаљније
26. К вопросу о формировании торгово-экономической лексики в русском и сербском языках (названия торговцев тканями)
Е. Р. Байович
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 433-441

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.26
Детаљније
27. Лексеме за означавање особа специфична хода у југоисточним српским говорима
Ана Р. Савић-Грујић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 443-455

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.27
Детаљније
28. О двородној природи појединих збирних именица на „-еж” у српском језику
Драгана Ј. Цвијовић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 457-469

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.28
Детаљније
29. О неким староруским глаголима са два вида
Вишња Б. Вишњевац
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 471-488

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.29
Детаљније
30. О глаголским именицама које су модификоване прилогом у савременом српском језику
Борко Н. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 489-499

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.30
Детаљније
31. Лингвистичка терминологија Саве Мркаља
Ана З. Мацановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 501-517

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.31
Детаљније
32. О заједничким лингвистичким позајмљеницама у савременом српском и бугарском језику : (семантичка анализа)
Мариана З. Алексић, Наташа С. Вуловић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 519-535

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.32
Детаљније
33. Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику
Слободан Б. Новокмет
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 537-554

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.33
Детаљније
34. Да/не питања и изборна питања у функцији парцијалних (посебних): прагмалингвистички приступ
Марко М. Јанићијевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 555-570

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.34
Детаљније
35. Називи биљака у топонимији Рађевине : (творбено-семантички аспект)
Мирјана Петровић-Савић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 571-586

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.35
Детаљније
36. О структури и класификацији конструкција директивног кретања са глаголима стварања звука у српском језику
Наташа Р. Миливојевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 587-608

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.36
Детаљније
37. Диференцијалне језичко-стилске карактеристике новинског извештаја
Јелена Љ. Спасић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 609-628

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.37
Детаљније
38. Језик „Беснила”
Марија В. Лојаница, Јасмина А. Теодоровић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 629-639

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.38
Детаљније
39. Метафора машине у медијском дискурсу Србије
Татјана Грујић, Јелена Даниловић Јеремић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 641-655

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.39
Детаљније
40. Из говора места Власотинце : (етноисторијске особености, фонолошке особености говора и дијалекатска грађа)
Оливера Б. Тотошковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 657-667

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.40
Детаљније
41. Фразеологизми „У акцији” у афоризмима Милена Миливојевића
Драган В. Лилић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 669-677

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.41
Детаљније
42. Преношење акцената на проклитику у говорима Срба околине Шипова
Слађана М. Цукут
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Књ. 22, Бр. 1, стр. 679-686

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.42
Детаљније