/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 10 (2020), No. 10

Vol. 9 (2019), No. 9

Vol. 8 (2018), No. 8

Vol. 7 (2017), No. 7

Vol. 6 (2016), No. 6

Vol. 5 (2015), No. 5


Женска историја у колективним биографијама знаменитих жена: обнова жанра женског портрета



Дара Шљукић



Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, Vol. 9 (2019) No. 9

Article 8

https://doi.org/10.18485/knjiz.2019.9.9.8

Read full text



Citation export: