/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Vol. 1 (2015), »

• Book metadata
• Contents

Vol. 2 (2015), »


Дигиталне специјалне библиотеке научноистраживачких института и њихово укључивање у савремене информационе токовеЈелена Добриловић ДраговићДигитална хуманистика : тематски зборник у 2 књиге. Књ. 1, Vol. 1 (2015)

Article 16 (p. 211-217)

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch16

Read full textCitation export: