/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Vol. 1 (2015), »

• Book metadata
• Contents

Vol. 2 (2015), »


Дигиталне библиотеке - библиотеке будућностиОја Кринуловић, Миле СтијеповићДигитална хуманистика : тематски зборник у 2 књиге. Књ. 1, Vol. 1 (2015)

Article 11 (p. 141-150)

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch11

Read full textCitation export: