/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Vol. 1 (2015), »

• Book metadata
• Contents

Vol. 2 (2015), »


Хуманистика, интердисциплинарност и производња знања у дигиталном добуЉиљана Рогач МијатовићДигитална хуманистика : тематски зборник у 2 књиге. Књ. 1, Vol. 1 (2015)

Article 1 (p. 13-23)

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch1

Read full textCitation export: