doi.fil.bg.ac.rs


Живи језици : часопис за стране језике и књижевности 36 (2016) No. 1


1. Настанак и значење појма франкофоније
Aнa Вујовић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 21-39

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.1
Detailed
2. Word Formation and Recurrent Patterns in Suffixes in Modern Greek
Martha Lampropoulou
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 43-62

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.2
Detailed
3. Tipologija ličnih oglasa kao lingvističkih i kulturoloških kategorija
Nina Polovina, Tanja Dinić
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 63-83

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.3
Detailed
4. Процес замене српског језика немачким: једно истраживање
Јулијана Вулетић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 85-115

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.4
Detailed
5. Teorije usvajanja jezika: generativni ili emergentistički pristup
Slobodanka Gligorić
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 119-131

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.5
Detailed
6. Elf - koncept i pedagoške implikacije
Vera Ošmjanski
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 133-147

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.6
Detailed
7. Интеркултурно образовање и учење страних језика у предшколском узрасту
Јелена Вишацки
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 149-165

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.7
Detailed
8. Француски као први страни језик у завршним годинама гимназије: уџбеници објављени у Србији од 1957. године до данас
Јелена Брајовић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 167-186

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.8
Detailed
9. Сегментни и супрасегментни фонетски материјал у уџбеницима руског језика за основну школу
Јелена Гинић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 187-208

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.9
Detailed
10. Синтаксичке особености научног стила у уџбеницима руског језика струке за хуманистички профил
Маријана Папрић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 209-222

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.10
Detailed
11. Примена филма у настави шпанског као страног језика
Соња Хорњак
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 223-235

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.11
Detailed
12. Неки теоријски приступи у настави страних језика подржаној рачунаром
Марина Ђукић Мирзајанц
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 237-256

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.12
Detailed
13. Неохеленске студије данас - прилог историји учења грчког језика
Војкан Стојичић, Милена Јовановић
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности, 2016. - Vol. 36, No. 1, p. 257-283

https://doi.org/10.18485/zivjez.2016.36.1.13
Detailed