doi.fil.bg.ac.rs


Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе 6 (2016) No. 6


1. Субјект који пише и субјект који се конструише у српској женској поезији након 1970.
Дубравка Ђурић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.1
Detailed
2. Метафизичко залеђе у збирци Десанке Максимовић „Тражим помиловање”
Славко Петаковић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.2
Detailed
3. Културни модели мушко-женских интеракција у народној лирској љубавној поезији
Ања Прентић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.3
Detailed
4. Postmoderno tijelo kao izvor patnje u stvaralaštvu najmlađih hrvatskih dramskih spisateljica
Gabriela Abrasowicz
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.4
Detailed
5. Метајезик ишчашеног жанра : постдрамски текст Милене Марковић
Вера Копицл
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.5
Detailed
6. Predodžbe o ženskim identitetima u filmovima Jasmile Žbanić i Aide Begić
Renate Hansen-Kokoruš
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.6
Detailed
7. Жене у служби нације и војске (1875–1918)
Светлана Стефановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.7
Detailed
8. “There were banquets and parties every day”: the importance of British female circles for the Serbian Enlightenment
Persida Lazarević di Giacomo
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.8
Detailed
9. Дора Марсден и „The Freewoman”: уређивачка политика и идејни плурализам
Ана Коларић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.9
Detailed
10. The Genealogy of the 20th Century South Slavonic Novel: Zofka Kveder and Julka Chlapec-Djordjević
Alenka Jansterle-Doležal
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.10
Detailed
11. Аутобиографски аспекти у прози Милице Јанковић
Владимир Ђурић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.11
Detailed
12. Метаморфоза као конститутивно начело женских идентитета у прози Бобе Благојевић
Татјана Јовановић
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.12
Detailed
13. Жaнрoвскa и нaрaтoлoшкa aнaлизa рoмaнa „Лeтo кaдa сaм нaучилa дa лeтим” Jaсминкe Пeтрoвић
Сaњa Судaр
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе, 2016. - Vol. 6, No. 6.

https://doi.org/10.18485/knjiz.2016.1.13
Detailed