doi.fil.bg.ac.rs


„Безгранично царство бесмисла”: једно тумачење поглавља „Источни грех Ненада Митрова” у роману „Пут у Биробиџан”


Љубица Шљукић ТуцаковКњиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе Vol. 5 (2015) No. 5
Article 16
https://doi.org/10.18485/knjiz.2015.1.16

Read full text

Citation export: