doi.fil.bg.ac.rs


Els reflexos del sufix llatí -ĭtĭa en català


Joaquim Juan-Mompó RoviraBeoiberística : Revista de Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Comparativos Vol. 1 (2017) No. 1
Article 2 (p. 27-42)
https://doi.org/10.18485/beoiber.2017.1.1.2

Read full text

Citation export: