/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Volumes:

Volume 1 (2015) »

• Book metadata
• Contents

Volume 2 (2015) »


Драмска баштина Народног позоришта у Београду у ери дигиталне хуманистике



Ивана Раловић



Дигитална хуманистика : тематски зборник у 2 књиге. Књ. 1, Vol. 1 (2015)

Article 9 (p. 115-125)

https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch9

Read full text



Citation export: