/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2019)

Book metadata

Contents


„Oј ђевојко, врела варенико” – обредна гозба у усменој лирици: од патоса до комичке инверзијеЉиљана Ж. Пешикан-ЉуштановићГозба и књижевност: зборник радова (2019)

Article 6 (p. 99-133)

https://doi.org/10.18485/ai_gozik.2019.ch6

Read full textCitation export: