/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents

Уз изводе из предавања проф. др Слободана Ж. Марковића на предмету „Програми и манифести у југословенској књижевности”Зона В. МркаљСлободан Ж. Марковић - човек институција : међународни научни зборник радова (2018)

Citation export: