/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Уз изводе из предавања проф. др Слободана Ж. Марковића на предмету „Програми и манифести у југословенској књижевности”Зона В. МркаљСлободан Ж. Марковић - човек институција : међународни научни зборник радова (2018)

Article 9 (p. 73-84)

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch9

Read full textCitation export: