/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Књига „Књижевни покрети и токови између два светска рата” или научни методи проф. др Слободана Ж. МарковићаЛидија Р. ТомићСлободан Ж. Марковић - човек институција : међународни научни зборник радова (2018)

Article 8 (p. 63-71)

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch8

Read full textCitation export: