/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Сећање на лик, рад и деловање проф. др Слободана Ж. МарковићаБосиљка В. МилићСлободан Ж. Марковић - човек институција : међународни научни зборник радова (2018)

Article 5 (p. 35-48)

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch5

Read full textCitation export: