/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Српска наука о књижевности у преводу?
(поводом одабраних текстова проф. др Слободана Ж. Марковића објављених у преводима)Мина М. ЂурићСлободан Ж. Марковић - човек институција : међународни научни зборник радова (2018)

Article 10 (p. 85-98)

https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch10

Read full textCitation export: