/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2018)

Book metadata

Contents


Соматизми као мероними и партикуларизатори
на материјалу српског и украјинског језикаМилена ИвановићТрагом славистичких истраживања професора Богољуба Станковића : међународни научни зборник радова (2018)

Article 4 (p. 51-68)

https://doi.org/10.18485/bogoljub_stankovic.2018.ch4

Read full textCitation export: