/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Edited Books (2017)

Book metadata

Contents


Премостити Хелино море о грађењу моста између Европе и Азије у Есхиловој трагедији „Персијанци’’ и Херодотовој „Историји’’Јелена ПилиповићМост у књижевности, историји и кинематографији : зборник радова (2017)

Article 8 (p. 155-180)

https://doi.org/10.18485/ai_most.2017.ch8

Read full textCitation export: