/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 17 (2020), Br. 2

Knj. 17 (2020), Br. 1

Узданица, Knj. 17 (2020), Br. 1


1.
Тридесет година из живота Милана Наранџића – први српски хомодијегетички роман
Бранко А. Илић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 35-51

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.1
Detaljnije
2.
Гозбене слике у романима Поп Ћира и поп Спира Стевана Сремца и Бакоња фра Брне Симе Матавуља
Сања П. Перић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 53-66

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.2
Detaljnije
3.
Ремитологизација Еурипидовог митског обрасца у Медеји Велимира Лукића
Јелена М. Тодоровић Васић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 67-79

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.3
Detaljnije
4.
Ремитологизација митске прошлости – литерарна интерпретација словенског пантеона у збирци прича за децу Каљави коњ Весне Алексић
Драгољуб Ж. Перић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 81-95

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.4
Detaljnije
5.
Мотиви гордости и праштања у Мановом роману Јосиф његова браћа са освртом на библијско-апокрифне списе
Јелена Ђ. Гојић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 97-113

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.5
Detaljnije
6.
Улога и значај позоришне педагогије за дидактику књижевности на страном језику
Марина М. Петровић Јилих
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 115-131

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.6
Detaljnije
7.
Губљење једног тајног језика и његова интеграција у локални говор
Анђела Н. Реџић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 133-143

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.7
Detaljnije
8.
Динамички компаратив у српском и енглеском језику
Јелена М. Јосијевић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 145-159

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.8
Detaljnije
9.
Како је лутао кнез – стилска анализа песме „Светски путник” кнеза Михаила Обреновића
Биљана С. Ристић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 161-170

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.9
Detaljnije
10.
Лексички развој детета предшколског узраста
Јелена Љ. Спасић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 171-178

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.10
Detaljnije
11.
Изазови медија у дигитално доба – питање профитабилности и опстанка
Милан Н. Дојчиновић, Самир Х. Љајић, Никола Н. Дојчиновић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 179-194

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.11
Detaljnije
12.
Cheating in Academic Context – Associations with Study Area, Study Year and Country
Biljana D. Đorić, Marija D. Blagojević, Miloš Ž. Papić
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 195-212

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.12
Detaljnije
13.
Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију
Јелена Д. Теодоровић, Миља Б. Вујачић, Ивана Д. Ђерић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 213-236

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13
Detaljnije
14.
Ученици млађег основношколског узраста у улози сведока вршњачког насиља
Нада М. Стојанчев, Јелена С. Старчевић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 237-246

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.14
Detaljnije
15.
Компетенције васпитача за посредовање у решавању конфликата међу децом
Биљана Ј. Стојановић, Ивана Р. Ћирковић Миладиновић, Нина С. Еремић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 247-260

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.15
Detaljnije
16.
Designing Curriculum Content As a Factor of Education Quality
Emina M. Kopas-Vukašinović, Vera M. Savić
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 261-271

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.16
Detaljnije
17.
Унапређивање васпитно-образовне праксе кроз акциона истраживања ‒ један од модалитета
Ана С. Миљковић-Павловић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 273-288

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.17
Detaljnije
18.
Professional Development of Boarding School Teachers After Initial Education
Milan S. Komnenović
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 289-305

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.18
Detaljnije
19.
Геометријска интерпретација разломака применом образовног софтвера ГеоГебра
Милан П. Миликић, Ненад Р. Вуловић, Александра М. Михајловић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 307-317

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.19
Detaljnije
20.
Експериментални програм наставе физичког васпитања као фактор побољшања моторичких способности ученица млађег школског узраста
Драгана С. Алексић, Слађана С. Станковић, Андреа С. Алексић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 319-332

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.20
Detaljnije
21.
Алпска школа скијања
Живорад М. Марковић, Сандра Р. Милановић
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 333-343

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.21
Detaljnije
22.
Development of Tone Pitch Perception in Children of Young Age by Applying Multimodal Approach
Nataša M. Vukićević, Vesna М. Petrović
Узданица, 2020. - Knj. 17, Br. 1, str. 345-358

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.22
Detaljnije