/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 17 (2020), Бр. 2

Књ. 17 (2020), Бр. 1

Узданица, Књ. 17 (2020), Бр. 1


1.
Тридесет година из живота Милана Наранџића – први српски хомодијегетички роман
Бранко А. Илић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 35-51

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.1
Детаљније
2.
Гозбене слике у романима Поп Ћира и поп Спира Стевана Сремца и Бакоња фра Брне Симе Матавуља
Сања П. Перић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 53-66

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.2
Детаљније
3.
Ремитологизација Еурипидовог митског обрасца у Медеји Велимира Лукића
Јелена М. Тодоровић Васић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 67-79

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.3
Детаљније
4.
Ремитологизација митске прошлости – литерарна интерпретација словенског пантеона у збирци прича за децу Каљави коњ Весне Алексић
Драгољуб Ж. Перић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 81-95

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.4
Детаљније
5.
Мотиви гордости и праштања у Мановом роману Јосиф његова браћа са освртом на библијско-апокрифне списе
Јелена Ђ. Гојић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 97-113

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.5
Детаљније
6.
Улога и значај позоришне педагогије за дидактику књижевности на страном језику
Марина М. Петровић Јилих
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 115-131

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.6
Детаљније
7.
Губљење једног тајног језика и његова интеграција у локални говор
Анђела Н. Реџић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 133-143

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.7
Детаљније
8.
Динамички компаратив у српском и енглеском језику
Јелена М. Јосијевић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 145-159

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.8
Детаљније
9.
Како је лутао кнез – стилска анализа песме „Светски путник” кнеза Михаила Обреновића
Биљана С. Ристић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 161-170

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.9
Детаљније
10.
Лексички развој детета предшколског узраста
Јелена Љ. Спасић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 171-178

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.10
Детаљније
11.
Изазови медија у дигитално доба – питање профитабилности и опстанка
Милан Н. Дојчиновић, Самир Х. Љајић, Никола Н. Дојчиновић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 179-194

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.11
Детаљније
12.
Cheating in Academic Context – Associations with Study Area, Study Year and Country
Biljana D. Đorić, Marija D. Blagojević, Miloš Ž. Papić
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 195-212

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.12
Детаљније
13.
Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију
Јелена Д. Теодоровић, Миља Б. Вујачић, Ивана Д. Ђерић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 213-236

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13
Детаљније
14.
Ученици млађег основношколског узраста у улози сведока вршњачког насиља
Нада М. Стојанчев, Јелена С. Старчевић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 237-246

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.14
Детаљније
15.
Компетенције васпитача за посредовање у решавању конфликата међу децом
Биљана Ј. Стојановић, Ивана Р. Ћирковић Миладиновић, Нина С. Еремић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 247-260

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.15
Детаљније
16.
Designing Curriculum Content As a Factor of Education Quality
Emina M. Kopas-Vukašinović, Vera M. Savić
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 261-271

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.16
Детаљније
17.
Унапређивање васпитно-образовне праксе кроз акциона истраживања ‒ један од модалитета
Ана С. Миљковић-Павловић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 273-288

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.17
Детаљније
18.
Professional Development of Boarding School Teachers After Initial Education
Milan S. Komnenović
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 289-305

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.18
Детаљније
19.
Геометријска интерпретација разломака применом образовног софтвера ГеоГебра
Милан П. Миликић, Ненад Р. Вуловић, Александра М. Михајловић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 307-317

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.19
Детаљније
20.
Експериментални програм наставе физичког васпитања као фактор побољшања моторичких способности ученица млађег школског узраста
Драгана С. Алексић, Слађана С. Станковић, Андреа С. Алексић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 319-332

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.20
Детаљније
21.
Алпска школа скијања
Живорад М. Марковић, Сандра Р. Милановић
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 333-343

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.21
Детаљније
22.
Development of Tone Pitch Perception in Children of Young Age by Applying Multimodal Approach
Nataša M. Vukićević, Vesna М. Petrović
Узданица, 2020. - Књ. 17, Бр. 1, стр. 345-358

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.22
Детаљније