/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 24 (2020), Бр. 2

Књ. 24 (2020), Бр. 1

Књ. 23 (2019), Бр. 2

Књ. 23 (2019), Бр. 1

Књ. 22 (2018), Бр. 2

Књ. 22 (2018), Бр. 1

Славистика, Књ. 23 (2019), Бр. 2


1.
Лексикографске дефиниције између универзалног и традиционалног: квантитативно и квалитативно поређење дескриптивних рјечника
Данко Шипка
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 11-23

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.1
Детаљније
2.
Српске падежне конструкције с предлогом насупрот
Нада Арсенијевић
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 24-37

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.2
Детаљније
3.
Дефиниција, идентификција и грађа термина
(на примеру пољске синтаксичке терминологије)
Предраг Обућина
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 38-49

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.3
Детаљније
4.
Rôznorodnosť biblizmov a problém vzmedzenia tejto skupiny frazém
(na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie)
Anna Margaréta Lačoková
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 50-54

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.4
Детаљније
5.
Социјална неједнакост у руским и српским паремијама: лингвокогнитивна анализа
Јелена Стошић
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 55-63

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.5
Детаљније
6.
Називи српских села и делова градова у вербалним асоцијацијама говорникâ српског језика
Матија Нешовић
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 64-78

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.6
Детаљније
7.
Jazykové plánovanie v lingvistickom diele Vladimíra Hurbana Vladimírova
Juliana Beňová
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 79-90

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.7
Детаљније
8.
Slovački jezički zakoni posle 1989. godine
Marko Stojanović
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 91-100

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.8
Детаљније
9.
Проблеми превођења властитих имена: патроними (на материјалу руског језика)
Милена Ивановић
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 101-110

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.9
Детаљније
10.
Методолошки оквир за израду корпуса правних текстова 19. века
Јелена M. Павловић
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 111-121

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.10
Детаљније
11.
Превођење у настави руског језика струке
Маријана Папрић
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 122-133

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.11
Детаљније
12.
Об эффективности обучения русскому языку как иностранному
Светлана Чернова
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 134-143

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.12
Детаљније
13.
Obrazovanje u kontekstu slovačko-srpskih odnosa u osnovnoj školi sa slovačkim nastavnim jezikom u Kisaču u Kraljevini SHS
Daniela Marčok
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 144-149

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.13
Детаљније
14.
Русистичко наслеђе Радована Кошутића у научној критици
Драгана Радојчић
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 150-155

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.14
Детаљније
15.
О наследии Алексея Степановича Хомякова
(к концепции Б.Ф. Егорова)
Иван Ф. Прийма
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 156-180

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.15
Детаљније
16.
Концентрација идеја у песништву Васиља Холоборођка(1945)
(на примеру превода песама објављених у Књижевној речи, 1979)
Тања Гаев
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 181-189

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.16
Детаљније
17.
Філософія примирення у романі “Дуже скромні дари” Углєші Шайтінаца
Ольга Антонова
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 190-199

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.17
Детаљније
18.
U komunikaciji sa Antonom Popovičem
Marína Šimáková Speváková
Славистика, 2019. - Књ. 23, Бр. 2, стр. 200-206

https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.18
Детаљније