/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 69 (2021), Бр. 2

Књ. 69 (2021), Бр. 1

Књ. 68 (2020), Бр. 3

Књ. 68 (2020), Бр. 2

Књ. 68 (2020), Бр. 1

Зборник Матице српске за књижевност и језик, Књ. 69 (2021), Бр. 2


1.
Славеносрпска културна традиција у контексту Православне Славије и европског просветитељства
Ана Г. Кречмер
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 347-356

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.1
Детаљније
2.
Досадашња истраживања синтаксе у језику писаца славеносрпске епохе
Ирена Р. Цветковић Теофиловић, Јелена М. Стошић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 357-370

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.2
Детаљније
3.
Прва проучавања славеносрпске лексике
Александар М. Милановић, Ана З. Мацановић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 371-387

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.3
Детаљније
4.
Лексички славенизми и питање жанра у славеносрпском језику
Исидора Г. Бјелаковић, Милена С. Зорић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 389-404

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.4
Детаљније
5.
Српска приповијетка Доситејевог доба
Душан М. Иванић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 405-417

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.5
Детаљније
6.
Небо српског просветитељства
Драгана А. Грбић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 419-439

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.6
Детаљније
7.
Златнаја књижица (1813) илити српски бонтон
Персида С. Лазаревић ди Ђакомо
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 441-454

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.7
Детаљније
8.
Тамо и натраг: неочекивано путовање Товије из Ниниве
Радослав Љ. Ераковић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 455-464

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.8
Детаљније
9.
Конфесионална полемика у Далмацији у преписци Герасима Зелића
Моника Фин
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 465-475

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.9
Детаљније
10.
Српско школство у Хабзбуршкој монархији од Велике сеобе до реформи Марије Терезије (1690–1774)
Ненад Ђ. Нинковић, Горан Т. Васин
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 477-491

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.10
Детаљније
11.
Писари у Србији у време Првог српског устанка 1804–1813. године
Радомир Ј. Поповић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 493-501

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.11
Детаљније
12.
Писма народних капетана из Потиске и Поморишке војне границе (Национални архив у Сегедину, 1727–1746, први део)
Ненад Ђ. Нинковић, Исидора Г. Бјелаковић
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2021. - Књ. 69, Бр. 2, стр. 503-513

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.12
Детаљније