/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 37 (2021)

Књ. 36 (2020)

Гласник Српског археолошког друштва, Књ. 36 (2020)


1.
Red Deer Antler as Raw Material at the Neolithic Site of Samovodene, Veliko Tarnovo District (Central Northern Bulgaria)
Hristina Markova
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 7–26

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.1
Детаљније
2.
Food Economy During and After the Neolithic-Eneolithic Transition in the Central Balkans: Contextualising Crops and Domestic Animals from Eneolithic Bubanj, Southern Serbia
Dragana Filipović, Jelena Bulatović, Aleksandar Bulatović
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 27–56

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.2
Детаљније
3.
Могућа идентификација хлебног идола — загонетне плочице са локалитета Секеш код Дорослова
Анђелка Путица
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 57–78

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.3
Детаљније
4.
Roman Bone Distaffs and Spindles: Could They Have Been Used for Spinning?
Ilija Danković
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 79–98

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.4
Детаљније
5.
Contribution to the Study of Grave Finds of Weapons and Military Equipment from the Roman Period on the Territory of Serbia
Milan Savić
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 99–128

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.5
Детаљније
6.
Early Medieval Winged Spearheads from Present-Day Serbia
Aleksandar Sajdl
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 129–146

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.6
Детаљније
7.
Anthropological and Paleopathological Analysis of Skeletal Remains from the Site of Margum/Morava (Požarevac, Serbia), Medieval Period — The Results of the Excavations in 2011
Nataša Šarkić, Teodora Branković
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 147–173

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.7
Детаљније
8.
Rescue Excavations of the Dren-Delyan Necropolis, South-Western Bulgaria
Philip Mihaylov
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 175–193

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.8
Детаљније
9.
Касноантичко утврђење Турес
Предраг Пејић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 195–242

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.9
Детаљније
10.
Резултати истраживања локалитета Егета (Брза Паланка) у 2018. и 2019. години
Перица Шпехар, Гордан Јањић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 243–259

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.10
Детаљније
11.
Први резултати заштитних археолошких истраживања на Белом брду у Винчи 2019. године
Кристина Пенезић, Дејан Радичевић, Јелена Булатовић, Ненад Тасић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 261–281

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.11
Детаљније
12.
Археолошки локалитет Шетаће на Малом Вукану у Горњачкој клисури
Милан Б. Миловановић, Иван Р. Марјановић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 283–305

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.12
Детаљније
13.
Две цркве османског доба из Западне Србије
Дејан Булић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 307–332

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.13
Детаљније
14.
Меркур боце у Народном музеју у Пожаревцу
Антонија С. Ропкић Ђорђевић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 333–347

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.14
Детаљније
15.
Делови појасних гарнитура од 5. до 7. века из Народног музеја Крушевац
Душан Рашковић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 349–366

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.15
Детаљније
16.
Кадионица са локалитета Перлек–Хумка код Бечеја
Рашко Рамадански, Александар Ристић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 367–379

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.16
Детаљније
17.
Епиграфски споменик из Жупањевца у збирци Народног музеја у Крагујевцу
Александар Ристић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 381–400

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.17
Детаљније
18.
Место и улога експерименталне и искуствене археологије у интерпретацији прошлости
Ана Ђуричић, Видан Димић
Гласник Српског археолошког друштва, 2020. - Књ. 36, стр. 401–423

https://doi.org/10.18485/gsad.2020.36.18
Детаљније