/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 17 (2020), No. 2

Tm. 17 (2020), No. 1

Узданица, Tm. 17 (2020), No. 2


1.
The Communicative Approach in Foreign Language Teaching
Biljana B. Radić-Bojanić
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 7–17

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.1
Detallado
2.
Innovative Approaches to Teaching (Victorian) Literature in the Digital Age
Milena Z. Škobo
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 19–32

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.2
Detallado
3.
Grammar in Low-Stakes, Informal Testing Context — Do Different Task Types Influence Performance?
Valentina М. Gavranović, Marijana M. Prodanović
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 33–48

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.3
Detallado
4.
Употреба падежа у говору деце предшколског и основношколског узраста из Врања — социолингвистички приступ
Драгана В. Станковић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 49–64

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.4
Detallado
5.
Интеркултурни приступ у настави српског као страног језика: значај дискурзивне лингвокултурологије у ери глобализације
Милена Д. Матић, Мирјана Р. Обрадовић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 65–77

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.5
Detallado
6.
Прилог проучавању уџбеника енглеског језика средњих стручних школа: критеријуми анализе
Јелена Д. Рајовић, Небојша М. Денић, Јелена Н. Стојановић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 79–95

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.6
Detallado
7.
О неким аспектима психологије медијске и опште комуникације
Ивана Р. Јовановић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 97–110

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.7
Detallado
8.
Лингвистичка (само)изолација: идеолошки аспекти новинског дискурса
Тамара Н. Јаневска
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 111–121

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.8
Detallado
9.
О једној посебној категорији сливеница у српском језику
Горица Р. Томић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 123–139

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.9
Detallado
10.
Концепт части у пословицама руског и српског језика
Светлана Ж. Бабовић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 141–155

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.10
Detallado
11.
Језички фактори који утичу на трансфер
Марија Н. Вујовић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 157–169

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.11
Detallado
12.
Нарација, традиција и манипулација: мит о постању у трилогији БесниАдам Маргарет Атвуд
Наташа М. Милојевић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 171–185

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.12
Detallado
13.
Elsa Triolet еt les surréalistes
Velimir D. Mladenović
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 187–199

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.13
Detallado
14.
Говор простора у Андрићевој приповеци „Злостављање”
Маја М. Димитријевић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 201–217

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.14
Detallado
15.
Повезаност истрајности и академског постигнућа: метаанализа
Милош Н. Стојадиновић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 219–232

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.15
Detallado
16.
Школа као средина подстицајна за учење — инструмент и перцепције наставникa
Јелена Д. Теодоровић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 233–249

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.16
Detallado
17.
Deferment of Academic Obligations and University Students Self-Handicapping: Procrastination in an Academic Context
Predrag Ž. Živković
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 251–265

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.17
Detallado
18.
Grammar School Students’ Perceptions Toward Organic Chemistry and the Implementation of Context-Based Approach in Organic Chemistry Teaching
Katarina B. Putica
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 267–279

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.18
Detallado
19.
Потенцијали пројектне наставе за развијање међупредметних компетенција
Далиборка Р. Поповић, Душан П. Ристановић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 281–294

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.19
Detallado
20.
Дете-истраживач — активни учесник у свом развоју
Ирена Б. Голубовић-Илић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 295–311

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.20
Detallado
21.
Компаративни приказ секвенцијалне анализе и других модела за евалуацију школског часа
Весна М. Петровић, Наташа M. Вукићевић, Радован М. Антонијевић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 2, p. 313–333

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.21
Detallado