/ Facultad de Filología, Universidad de Belgrado

Edición:

Tm. 17 (2020), No. 2

Tm. 17 (2020), No. 1

Узданица, Tm. 17 (2020), No. 1


1.
Тридесет година из живота Милана Наранџића – први српски хомодијегетички роман
Бранко А. Илић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 35–51

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.1
Detallado
2.
Гозбене слике у романима Поп Ћира и поп Спира Стевана Сремца и Бакоња фра Брне Симе Матавуља
Сања П. Перић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 53–66

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.2
Detallado
3.
Ремитологизација Еурипидовог митског обрасца у Медеји Велимира Лукића
Јелена М. Тодоровић Васић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 67–79

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.3
Detallado
4.
Ремитологизација митске прошлости – литерарна интерпретација словенског пантеона у збирци прича за децу Каљави коњ Весне Алексић
Драгољуб Ж. Перић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 81–95

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.4
Detallado
5.
Мотиви гордости и праштања у Мановом роману Јосиф његова браћа са освртом на библијско-апокрифне списе
Јелена Ђ. Гојић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 97–113

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.5
Detallado
6.
Улога и значај позоришне педагогије за дидактику књижевности на страном језику
Марина М. Петровић Јилих
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 115–131

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.6
Detallado
7.
Губљење једног тајног језика и његова интеграција у локални говор
Анђела Н. Реџић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 133–143

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.7
Detallado
8.
Динамички компаратив у српском и енглеском језику
Јелена М. Јосијевић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 145–159

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.8
Detallado
9.
Како је лутао кнез – стилска анализа песме „Светски путник” кнеза Михаила Обреновића
Биљана С. Ристић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 161–170

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.9
Detallado
10.
Лексички развој детета предшколског узраста
Јелена Љ. Спасић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 171–178

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.10
Detallado
11.
Изазови медија у дигитално доба – питање профитабилности и опстанка
Милан Н. Дојчиновић, Самир Х. Љајић, Никола Н. Дојчиновић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 179–194

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.11
Detallado
12.
Cheating in Academic Context – Associations with Study Area, Study Year and Country
Biljana D. Đorić, Marija D. Blagojević, Miloš Ž. Papić
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 195–212

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.12
Detallado
13.
Утицај индивидуалних карактеристика ученика на постигнуће и интересовање за математику и биологију
Јелена Д. Теодоровић, Миља Б. Вујачић, Ивана Д. Ђерић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 213–236

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.13
Detallado
14.
Ученици млађег основношколског узраста у улози сведока вршњачког насиља
Нада М. Стојанчев, Јелена С. Старчевић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 237–246

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.14
Detallado
15.
Компетенције васпитача за посредовање у решавању конфликата међу децом
Биљана Ј. Стојановић, Ивана Р. Ћирковић Миладиновић, Нина С. Еремић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 247–260

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.15
Detallado
16.
Designing Curriculum Content As a Factor of Education Quality
Emina M. Kopas-Vukašinović, Vera M. Savić
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 261–271

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.16
Detallado
17.
Унапређивање васпитно-образовне праксе кроз акциона истраживања ‒ један од модалитета
Ана С. Миљковић-Павловић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 273–288

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.17
Detallado
18.
Professional Development of Boarding School Teachers After Initial Education
Milan S. Komnenović
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 289–305

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.18
Detallado
19.
Геометријска интерпретација разломака применом образовног софтвера ГеоГебра
Милан П. Миликић, Ненад Р. Вуловић, Александра М. Михајловић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 307–317

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.19
Detallado
20.
Експериментални програм наставе физичког васпитања као фактор побољшања моторичких способности ученица млађег школског узраста
Драгана С. Алексић, Слађана С. Станковић, Андреа С. Алексић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 319–332

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.20
Detallado
21.
Алпска школа скијања
Живорад М. Марковић, Сандра Р. Милановић
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 333–343

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.21
Detallado
22.
Development of Tone Pitch Perception in Children of Young Age by Applying Multimodal Approach
Nataša M. Vukićević, Vesna М. Petrović
Узданица, 2020. - Tm. 17, No. 1, p. 345–358

https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.22
Detallado