/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 2024, Br. 20

Knj. 2023, Br. 19

Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ISSN: 2217-3951

EISSN: 2738-1528